» Sık Sorulan Sorular » Malzeme Testlerinde Kullanılan Bazı Terimlerin Açıklamaları

MALZEME TESTLERİNDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN AÇIKLAMALARI

a0 :   Kalınlık 

b0 :  Genişlik

L0 : Gauge Length - Ekstensometreli ölçme boyu

Lc :  Paralel Specimen Length - Ekstensometresiz ölçme boyu

LE :  Çeneler arası mesafe

Lt :  Numune boyu

E-Mod. - E modulüs -Elastik Modül : Elastik bölgede ölçülen bir sabit değerdir. Malzeme üzerine gerilim uygulandığında, kuvvet ve uzama davranışının doğrusal olarak süreklilik gösterdiği bölgede, malzeme üzerine uygulanan gerilim değerinin o andaki uzama değerine bölünmesi ile ölçülür. Bu bölgede malzeme üzerine uygulanan yük kaldırıldığında malzeme tekrar eski durumuna geri döner.

ReH - Upper yield Point  - Üst Akma Noktası : Akma bölgesinde malzemenin ulaştığı en yüksek nokta 

ReL - Lower yield Point - Alt Akma Noktası : Akma bölgesinde malzemenin ulaştığı en düşük nokta

Rp 0.1 – Rp 0.1 Akma :  % 0.1 kalıcı uzama miktarındaki Akma değeri

Rp 0.2 – Rp 0.2 Akma :  % 0.2  kalıcı uzama miktarındaki Akma değeri

Rt 0.5  – Rt 0.5 Akma : % 0.5 toplam uzama miktarındaki Akma değeri

Fm - Fmax. - Maksimum kuvvet : Malzemenin dayandığı en yüksek kuvvet

Rm (N/ mm2 ) – Stress at Fmax. – Çekme mukavemeti : Malzemenin dayandığı en yüksek mukavemet 

Agt - Elongation at FMax. (elastic)  - Çekme Uzaması (toplam uzama) : Metal dışı malzemelerde maksimum kuvvette ulaşılan toplam uzama miktarı

Ag - Elongation at FMax. (elastic)  - Çekme Uzaması (kalıcı uzama) : Metal dışı malzemelerde maksimum kuvvette ulaşılan kalıcı uzama miktarı

RB- Force at break - Kopma Kuvveti : Kopma anında ölçülen kuvvet

At - Elongation at break (elastic)  - Kopma Uzaması (toplam uzama) : Metal dışı malzemelerde kopma anındaki toplam uzama miktarı

A - Elongation at break (plastic) – Kopma uzaması (kalıcı uzama) : Metal malzemelerde kopma anındaki kalıcı uzama